Wijkvereniging de Weidevogels

is op zoek naar leden

 

die tijdelijk in de commissie willen zitten, om voor volgend jaar het 40-jarig jubileum te organiseren. Inmiddels hebben zich hier al 2 personen beschikbaar voor gesteld. Het zou fijn zijn wanneer er zich nog 2 á 3 mensen zich hiervoor willen aanmelden.

Ook een bestuurslid zal deelnemen aan de commissie.

Datum lustrum en overleggen worden gezamenlijk vastgesteld.

_____________________________________________________________________

en tevens zoeken we ook

bestuursleden

Momenteel hebben we 5 bestuursleden. Het is heel fijn wanneer we weer een bestuur van 7 leden kunnen vormen.

Dit is belangrijk want daardoor kunnen we meer taken verdelen.

We vergaderen ongeveer 4/5x per jaar, max 11/2 á 2 uur. Veel dingen worden ook via de app kortgesloten.

Wil je meer informatie, of een keer een vergadering bijwonen en kennismaken met het overige bestuur, neem dan contact met ons op.

Bij geen nieuwe aanmeldingen, zal het organiseren van het komende lustrum een probleem zijn. Maar zeker ook of, en in wat voor vorm de wijkvereniging nog kan voortbestaan.


Wijkvereniging de “Weidevogels” is op zoek naar jou!

 

 

We zijn dringend op zoek naar mensen, die samen met ons, de vereniging een warm hart toe
dragen en samen met ons de schouders eronder willen zetten om onze wijkvereniging te laten
voortbestaan.
Ook moeten we aan de toekomst denken. Daarom zou het mooi zijn wanneer er ook jongere
bestuursleden interesse tonen en misschien het stokje op termijn willen gaan overnemen. We
denken daarbij ook aan mensen die dan de financiën en de administratie op zich willen gaan
nemen. Allebei functies die voor een vereniging niet zoveel tijd vragen.
We hebben per seizoen ongeveer 5/6 vergaderingen. Verder is het fijn wanneer je (voor een
deel) bij de activiteiten aanwezig kunt zijn. Andere zaken zoals het kopen van de prijzen e.d.
gaat in overleg met elkaar en grotendeels via de app.
Ben je 18 jaar of ouder en draag je de wijkvereniging een warm hart toe, neem dan contact
met ons op. Ook wanneer je eerst informatie wil hebben of een keer een vergadering wil
bijwonen.
Ook wanneer je bv alleen mee wil helpen bij bepaalde activiteiten zoals knutselen tijdens een
paasmiddag of sinterklaasochtend, Halloween avond, bij de rommelmarkt, ook zoeken we
iemand die als Sint kan invallen. laat het ons weten want vele handen maken licht werk.


voorzitster : Mariette Timmer
Vice Voorzitter Vacant
1 e Secretaresse Ria Zwart
Kluutweide 6

06-40071393
wijkdeweidevogels@hotmail.com

2 e Secretaresse: Vacant
1 e Penningmeester: Martie den Hartog
2 e Penningmeester: Vacant
Bestuursleden: Sandra v.d. Bovenkamp
Siennie Hartmann


Bij deze even een berichtje over de prijzen van de alcoholische versnaperingen: Bier en Wijn zijn verhoogd naar €1,50 , frisdrank blijft €1,00